Author Archive: eptnet

นักเรียนคนเก่ง ปี 2558

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558  คลิก! กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ จังหวัดแพร่  คลิก!   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับชาติ ประจำปี 2558…
อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

received_1025863110780521

วันที่ 13 สิงหาคม 2558  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.เจียนจวิน หวง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ กับ โรงเรียนเทศบาล…
อ่านต่อ

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

motherday58

วันที่ 11 สิงหาคม 2558  คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนในหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ  ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2558  ณ…
อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

guid01

วันที่ 6 สิงหาคม 2558  Education (Dd doodee)  จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของหลักสูตร English…
อ่านต่อ

ประกาศผลสอบโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

uce

ประกาศผลสอบโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์  รุ่น…
อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่

education skill

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่   ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558  ซึ่งนักเรียนในหลักสูตร English Program  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย…
อ่านต่อ