Author Archive: eptnet

ประชุมครูต่างชาติ

meeting

วันที่ 7 มกราคม 2558  ครูกุลธิดา  แก้วตาบุศย์ หัวหน้าหลักสูตร EP Plus ได้ประชุมชี้แจงข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่คณะครูต่างชาติ ประจำเดือนมกราคม…
อ่านต่อ

นักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 1.  เด็กหญิงชัญญานุช  ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12 (หลักสูตร EP Plus) ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับที่ 1…
อ่านต่อ

กิจกรรม Gateway to University

gateway11

หลักสูตร English Program โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ภายใต้การดูแลของท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร ได้จัดกิจกรรม Gateway to University…
อ่านต่อ