แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม Little Guide Project ประจำปี 2558

01

วันที่ 20  สิงหาคม 2558  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  จัดกิจกรรม Little Guide Project  สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…
อ่านต่อ

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

motherday58

วันที่ 11 สิงหาคม 2558  คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนในหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ  ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2558  ณ…
อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

guid01

วันที่ 6 สิงหาคม 2558  Education (Dd doodee)  จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของหลักสูตร English…
อ่านต่อ

ประกาศผลสอบโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

uce

ประกาศผลสอบโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์  รุ่น…
อ่านต่อ

บรรยากาศการเรียนการสอน

studentinclass

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร English Program ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน อีกทั้งมีการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นสื่อเสริม ให้นักเรียนเกิดความรู้…
อ่านต่อ