แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศเยอรมัน

S__7446654

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ME Plus ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศเยอรมัน Miss Jara…
อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนในหลักสูตร ME Plus

crru

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นักเรียนในหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (ME Plus)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ ด้านภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ ณ ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษา…
อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

mathcamp

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ ทางคณิตศาสตร์…
อ่านต่อ

กิจกรรมการเลือกชุมนุมของนักเรียน ME Plus

club

วันที่ 18 มิถุนายน 2558  บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุม ของนักเรียนในหลักสูตร ME Plus ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล…
อ่านต่อ