โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

received_1025863110780521

วันที่ 13 สิงหาคม 2558  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.เจียนจวิน หวง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ กับ โรงเรียนเทศบาล…
อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่

education skill

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ จ.แพร่   ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558  ซึ่งนักเรียนในหลักสูตร English Program  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย…
อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558

waikru

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณ…
อ่านต่อ

นักเรียนในหลักสูตรเข้าร่วมการประกวดโครงงาน

project123

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร EP Plus และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร ME Plus เข้าร่วมประกวดโครงงาน ในการแข่งทักษะวิชาการ…
อ่านต่อ

นักเรียนคนเก่ง ปี 2557

ปีการศึกษา 2557 1. เด็กหญิงจารุกร ดอนลาว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ…
อ่านต่อ