โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

pic1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา…
อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6 ครั้งที่ 3

foundation

วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2558  ทางหลักสูตร English Program ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนในหลักสูตร EP Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…
อ่านต่อ

มอบอาหารว่างแด่นักเรียนนักกีฬาคนพิการ

togive1

  วันที่ 3 มีนาคม 2558  คณะครูต่างชาติ หลักสูตร English Program  ได้มอบเครื่องดื่มและอาหารว่างให้กับคณะนักเรียน นักกีฬา จากจังหวัดนนทบุรี…
อ่านต่อ

ครูต่างชาติเกษียณอายุการทำงาน

retire571

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแด่คณะครูชาวต่างชาติ…
อ่านต่อ