โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย

กิจกรรมสาธารณกุศล

tan

  กิจกรรมสาธารณกุศลจากนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครู จากห้อง ม.1.9 หลักสูตร English Program  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพ…
อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับครูดีเด่น

kru

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูในกล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1.  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ของคุรุสภา ได้แก่  นางดิ่งธิวา  ธรรมวัง 2.  รางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจำปี…
อ่านต่อ

มอบความสุขวันปีใหม่

new year 2015

วันที่ 14 มกราคม 2558  ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร คณะผู้บริหาร คณะครู และครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย…
อ่านต่อ

ประชุมครูต่างชาติ

meeting

วันที่ 7 มกราคม 2558  ครูกุลธิดา  แก้วตาบุศย์ หัวหน้าหลักสูตร EP Plus ได้ประชุมชี้แจงข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่คณะครูต่างชาติ ประจำเดือนมกราคม…
อ่านต่อ

นักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 1.  เด็กหญิงชัญญานุช  ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12 (หลักสูตร EP Plus) ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับที่ 1…
อ่านต่อ

กิจกรรม Gateway to University

gateway11

หลักสูตร English Program โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ภายใต้การดูแลของท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร ได้จัดกิจกรรม Gateway to University…
อ่านต่อ