Monthly Archive: พฤศจิกายน 2015

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประชุม ผปค.2_6965

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2…
อ่านต่อ