แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบ โครงการแลกเปลี่ยน​ของมูลนิธิ​ edudee

12004903_775850049191652_7483679961025831016_n

วันที่ 23 กันยายน 2558 หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบ  โครงการแลกเปลี่ยน​ของมูลนิธิ​ edudee​ (Education and Development Expert Co, Ltd.)   ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.เด็กหญิงฐานะมาศ อรัญปักษ์ ม.3.12
2.เด็กชายพรพัฒน์ บุญเยาว์ ม.3.11
3.เด็กชายวิกร อัศวสุคนธ์ ม.3.11
4.เด็กหญิงนิชารีย์ รัชตจิระโยธิน ม.2.10
5.เด็กหญิงพิมพ์นารา ฟูตะมุระ ม.2.10
6.เด็กหญิงมลฤดี คายะ ม.2.12
7.เด็กหญิงสุชัญญา พรมมินทร์ ม.2
8.เด็กหญิงณัฐณิชา มหาวรรณ์ ม.2
9.เด็กหญิงพลอย ยียง ม.2

Leave a Comment