งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558

มหกรรมการศึกษา_5380

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2558   ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.ต้น
2. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับม.ต้น
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับม.ปลาย
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดพูดสุนทรพจน์จีน ระดับม.ปลาย
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับม.ปลาย
7. รางวัลชมเชย การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับม.ปลาย

มหกรรมการศึกษา_543  มหกรรมการศึกษา_4817 มหกรรมการศึกษา_1648มหกรรมการศึกษา_5380
>> ภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment