การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประชุม ผปค.2_6965

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชุม ผปค.2_4227 ประชุม ผปค.2_6965 ประชุม ผปค.2_8312ประชุม ผปค.258_881  ประชุม ผปค.258_733   ประชุม ผปค.258_8260

164128  S__2089022  S__5963950S__5963952

 

>> ภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Comment