แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558

204691

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ได้แสดงความยินดีกับเด็กหญิงจารุกร ดอนลาว นักเรียนชั้น ม.2.12 ตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ในแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

204686

204689

204690

204691

Leave a Comment