โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Qooco Education

อบรม Qooco 131258_5490

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Qooco Education โดยในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เป็นการอบรมให้ความรู้กับคณะครูและครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร EP Plus และ ME Plus เพื่อให้คณะครูเป็นผู้สอนการใช้ให้แก่เด็กนักเรียน

 

อบรม Qooco 131258_4136อบรม Qooco 131258_5490อบรม Qooco 131258_722อบรม Qooco 131258_3039

25581214_1730 25581214_4868 25581214_6936 25581214_7951

 

>> ภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Comment