กิจกรรมกระโดดหอและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี ม.2

S__29843487

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระโดดหอและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี

3630699453176S__29843481

S__29843478

S__29843487S__29843493

S__29843492 S__29843488

 

>> ภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Comment