การแข่งขันสัปดาห์ภาษาอังกฤษ

S__65224789

ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดแข่งขันสัปดาห์ภาษาอังกฤษ โดยมีรายการแข่งขันดังนี้ Crossword, Spelling Bee, Hand Writing, Singing Contest, และ Cover Dance

 

S__65224786 S__65224789 S__65224787 Merry Christmas_8293 Merry Christmas_2541Handwriting 2015_5710

 

 

Leave a Comment