ค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6 สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2559

ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_8936

วันอาทิตที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้จัดค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6 สำหรับนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_836 ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_898  ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_4374 ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_9815ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_3558

ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_1529ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_8936 ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_9231 ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_2124ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_517   ค่ายเสริมสร้างฯ ม.1_6935

 

>> ภาพเพิ่มเติม

 

 

Leave a Comment