กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

pic1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์  บุตรสาร ได้กล่าว
ต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน  จากนั้นนักเรียนในหลักสูตร English Program ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้เข้าพบกับครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องด้วยบรรยากาศที่ความอบอุ่น

11205126_695229467289213_5673885584649034257_n11205135_1347290575282576_3959959601914895927_n1210986185_1347295071948793_413235355897421397_n3

Leave a Comment