ครูต่างชาติ

 

Mathematics Teacher

Math-Mr.Jay Anthony Gok-Ong Math-Mr.Tarh Daniel TanyiEng-Mr.Mohamed Ebeid

Science Teacher

Sci-Ms.Karllen I. Pelone Sci-Mr.Ryan S. Olmo Sci-Ms.Nonaver A. Santos

English Teacher

Eng-Ms.Michelle F. Bernabe Eng-Ms.Stella Ntube Metuge Eng-Mr.Jesmar Gancia Paclibar Eng-Mr.Russel Cay Famero Eng-Mr.Stephen John Anthony  Eng-Ms.Selamawit S. Habtemariam Eng-Ms.Mary Anne A. Faustino Eng-Ms.Frisal Ian A.Requillo Eng-Mr.Soren Paul Landreau Eng-Ms.Diana Maria OtaEng-Mr.Nathan Avery Bishop

Chinese Teacher

Chi-Mr.Li Chengyun Chi-Ms.Qu Ting

Leave a Comment