ปีการศึกษา 2558

galleryicon

++ค่ายเสริมสร้างพลังท.6 ครั้งที่ 3 (4-7 พ.ค. 2558)  คลิกที่นี่

++กิจกรรมวันไหว้ครู (11 มิ.ย. 2558)  คลิกที่นี่

++กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (13 มิ.ย. 2558)  คลิกที่นี่

++กิจกรรมโครงการอบรมและเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ME Plus (19-21 มิ.ย. 2558)  คลิกที่นี่

++กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในหลักสูตร ME Plus ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (26 มิ.ย. 2558)  คลิกที่นี่

++การประชุมครูต่างชาติประจำหลักสูตร EP Plus (30 มิ.ย. 2558)  คลิกที่นี่

++กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนในหลักสูตร ME Plus ณ ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  คลิกที่นี่

++พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2558  (11 ส.ค. 2558) คลิกที่นี่

++คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน (28-29 สิงหาคม 2558)  คลิกที่นี่

++ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 2558 คลิกที่นี่

++ แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 คลิกที่นี่

Leave a Comment