ปีการศึกษา 2557

galleryicon

++ Gateway-to-University (18/7/2557)…..คลิกที่นี่

++ English Day (23/7/2557)…..คลิกที่นี่

++ กิจกรรมวันแม่ (6/8/2557)…..คลิกที่นี่

++ Little Guide Project (22/8/2557)…..คลิกที่นี่

++ ทัศนศึกษา วัด ม.1 (26/8/2557)…..คลิกที่นี่

++ กีฬาสี 2557…..คลิกที่นี่

++ กิจกรรมสอนเสริมช่วงหลังเลิกเรียน….คลิกที่นี่

++ บรรยากาศกิจกรรมเรียนการสอน…..คลิกที่นี่

Leave a Comment